Termes del servei

Funciona & Contacta,S.L.
Domicili: Via Doctor Josep Maria Tarruella, núm. 61

Inscrita al Registre Mercantil Central, amb el núm. 13062759 i amb CIF núm. B66029901.

Avis general web

1. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts pels proveïdors en la web de Funciona & Contacta, d'acord amb les condicions més a baix desglossades, les quals declara comprendre i acceptar.
En el cas de contractació per menors d'edat, es requereix l'autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat. Funciona & Contacta no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos.
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en nostre assetjo web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix Funciona & Contacta a cada moment, havent d'abstenir-se d'emprar-los para:
(a) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i la seva contrasenya, havent de comunicar immediatament a Funciona & Contacta l'accés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació.
(b) Introduir a la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Funciona & Contacta, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'est assetjo web.
(c) Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l'ordre públic.
(d) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.
(i) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a finalitats comercials qualsevol contingut de l'assetjo web.
(f) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

2. Funciona & Contacta és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris en el procés de compra de productes a través de la nostra pàgina web Funciona & Contacta es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i a tal fi Funciona & Contacta adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia conformement al previst en la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
L'usuari accepta que les dades personals facilitades en el procés de compra dels nostres productes siguin incorporats a un fitxer automatitzat, la titularitat del qual correspon a Funciona & Contacta, amb la finalitat de prestar adequadament el servei sol·licitat, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria de la companyia, realitzar anàlisis estadístiques, verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament, així com realitzar comunicacions comercials per correu electrònic sobre altres productes que es comercialitzen a través de la pàgina web de Funciona & Contacta i que Funciona & Contacta consideri que podrien ser de l'interès de l'usuari, per ser similars als contractats. En cas que l'usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics pot dirigir-se en qualsevol moment a Funciona & Contacta enviant un correu electrònic a la següent adreça Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la. .
Igualment, per a la necessària prestació del servei contractat, l'usuari accepta que Funciona & Contacta comuniqui les seves dades de caràcter personal al proveïdor dels serveis que l'usuari reserva (ja sigui restaurant, promotor d'espectacle, hotel, etc). L'usuari tindrà accés a aquestes condicions durant el procés de compra. Així mateix, en els casos en què no sigui vostè qui s'hagi de beneficiar de la reserva efectuada, vostè es compromet de forma expressa a obtenir el consentiment d'aquelles terceres persones que hagin de beneficiar-se de la mateixa, abans de comunicar les seves dades a Funciona & Contacta.
El document en què es formalitzi el contracte relatiu al producte contractat serà arxivat en una base de dades accessible únicament per Funciona & Contacta, S.L., com a responsable de la mateixa. El client podrà identificar i corregir els errors patits en la introducció de dades comunicant-ho a Funciona & Contacta, utilitzant el tràmit referit anteriorment en aquesta clàusula.
L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a Funciona & Contacta qualsevol modificació en els mateixos, reservant-se Funciona & Contacta el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3. Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren en la web de Funciona & Contacta, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per Funciona & Contacta o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent.
Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la pàgina web de Funciona & Contacta per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Funciona & Contacta.
4. Els preus finals indicats en pantalla inclouen l'I.V. A. i qualsevol altre impost que fos aplicable al tipus vigent en el moment de la contractació.
5. Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l'usuari ha de dirigir-se a l'adreça que consta en l'encapçalament.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de Funciona & Contacta. Tots aquells continguts dels quals la Fundació no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d'haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars. 
En aquest darrer cas, es reflexarà l'autoria de manera que pugui identificar-se l'origen de la titularitat.
 Certs materials s'ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l'esmentada llicència poden variar d'uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret. 
L'oferiment de certs materials sota les condicions d'aquestes llicències no implicarà en cap cas l'extensió d'aquestes condicions a d'altres. L'usuari en participar en qualsevol activitat promocionada per Funciona i Contacta dóna el seu consentiment a aparèixer en alguna imatge o fotografia que es faci en l'activitat per tal d'afegir als àlbums que s'aniran publicant periòdicament.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L'usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.
 Funciona & Contacta no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d'aquest sistema electrònic.
 Funciona & Contacta es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre'n temporalment l'accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.
 L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que Funciona & Contacta ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal. Entre d'altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l'honor
 Funciona & Contacta eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l'esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

Funciona & Contacta compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l'Agència, s'informarà adequadament al titular de dites dades
. En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a la Fundació els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Limitació de la responsabilitat

Funciona & Contacta no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.